Aqua Feeds

Para sa dagdag kaalaman, pumunta sa Mga Gabay sa Pag-Aalaga ng Isda.

Tilapia Feeds 25 kls. / bag
Special

tilapia feeds
TILAPIA FRY MASH
TILAPIA FRY CRUMBLE
TILAPIA PRE-STARTER CRUMBLE
TILAPIA STARTER PELLET
TILAPIA GROWER PELLET
TILAPIA FINISHER PELLET

Premium Feeds – High Density
TILAPIA PRE-STARTER CRUMBLE
TILAPIA STARTER PELLET
TILAPIA GROWER PELLET
TILAPIA FINISHER PELLET

Bangus Feeds 25 kls. / bag
Special
BANGUS FRY MASH
BANGUS STARTER CRUMBLE
BANGUS GROWER PELLET
BANGUS FINISHER PELLET

Premium Feeds – High Density
BANGUS STARTER CRUMBLE
BANGUS GROWER PELLET
BANGUS FINISHER PELLET

Para sa dagdag kaalaman, pumunta sa Mga Gabay sa Pag-Aalaga ng Isda.